Нутрия

  Нутрия (блатен бобър) (Муосаstor соуриs). Родината й е Южна Америка. Живее по двойки в заблатени местности и око¬ло малки пресни и солени водоеми, обраснали с блатна расти¬телност.

  Общи сведения

  Нутрията е един от най-едрите гризачи, има късо и де¬бело тяло, дълга глава с тъпа муцуна, къси уши и дълги мустачки. Предните й крайници са по-къси, с по пет дълги пръста, прис¬пособени за хващане. Трите средни пръста от петте на сравни¬телно по-дългите задни крайници са съединени с плавателна ци¬па. Дължината на тялото достига до 55 см, на опашката – до 20 – 35 см, тежи до 10 кг. Покрита е с гъста козина от два пла¬ста – горен от дълги лъскави косми и под него мека, гъста въл¬на, почти непромокаема. Космената покривка е различно оцве¬тена, преобладава мътносивия цвят в основата до кафявожълтия към върха. Коремът е по-сивокафяв, а гърбът е кестенявокафяв. Срещат се животни с бяла или жълта козина.

  Хранене

  Нутрията прави широко и удобно леговище в земята на 2 м (понякога и по-дълбоко) или върху земята в гъста растителност. Храни се с крехките прикоренови части на тръстиката и папура и с друга сочна растителност, която намира в обитаваните от нея места.

  Размножаване

  Нутрията няма сезонност за размножаване. Бремен¬ността й продължава около 120—130 дни, след което женската ражда 5—6 напълно развити малки. Половата й зрелост настъп¬ва на 5 месеца. Живее 6—10 години.

  Коментарите не са разрешени.