Тигър

  Тигър (Panthera tigris) бозайник от семейство Коткови (Felidae). 

  Разпространение 

  В недалечното минало е разпространен в цяла Азия, но в наши дни ареалът му на разпространение е силно редуциран. В момента са оцелели само 8 подвида популации и в северна Африка.

  Начин на живот и хранене

  Храни се предимно с едри тревопасни бозайници, като елени, лосове, диви свине, биволи и едър рогат добитък, но при нужда може да стане всеяден. Тигърът е териториално животно и рядко напуска местообитанието си. Нетипична за котките е любовта му към водата, като при това демонстрира и завидни умения на плувец.

  Допълнителни сведения

  Вписан е в Червената книга на застрашените видове.

   

  Коментарите не са разрешени.