Благороден елен

  Благороден елен (Сеrvus elaphus) е едър тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни (Artiodactyla). Женският елен се нарича кошута.

  Разпространение

  Разпространен е Европа (включително и България) и Азия. В миналото у нас е бил също широко разпро¬странен, но поради хищническото му избиване заради месото и кожата днес е много намалял. Среща се в Стара планина и Сред¬на гора, рядко в Странджа, Рила и Родопите. Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности. Често межем да го срещнем и в полугористи открити местности.

  Описание, начин на живот и хранене

  Благородният елен е голямо и красиво животно, тежко до 100 – 230 кг. Рогата на мъжкарите започват да растат март-април, и докато достигнат пълно развитие през юли-август са покрити с фина мъхеста кожица. Падат февруари. С възрастта рогата стават все по-големи и разклонени. Максимум се достига около десетата година, когато разклоненията им могат да достигнат 24 или повече на брой. Когато животното започне да остарява, рогата започват да намаляват размера си.
  Линее два пъти в годината, като цветът на козината му през лятото е ръждивокафяв, а през зимата – сивокафяв. Той е преживно животно. Храни се с разнообразна растителна хра¬на – трева, листа, клонки, пъпки, гъби, кореноплоди, плодове и др. На паша обикновено излиза привечер през лятото, а през зимата и през деня.
  Половата зрелост настъпва на 2,5 години. Благородният елен се размножава през септември-октомври. Бременността продължава 240 – 250 дни. Женската ражда едно малко (рядко две), изпъстрено с бели петна. Живее около 20 години.

   


  Коментарите не са разрешени.