Лама

    Лама  (Lama glama) е бозайник от семейство Камили.

    Разпространена е в Южна Америка – Перу и Боливия. Днес е позната само като домашно животно. Предполага се, че е доместицирана преди 4 – 5 хиляди години и произлиза от дивата лама гуанако. Височината при холката е около 115 см и тежи 80 – 100 кг. Покрита е с дълга, груба вълна, коя е различно оцветена: едноцветна – бяла, ръждива, черна, тъмнокафява и пъстра.

    Населението на Перу и Боливия отглежда лами във високите плата и добива мляко, месо и вълна. Използува се и като товарно животно. Половата зрялост настъпва след 2 – 3 години. Бременността продължава 11 месеца. Ражда обикновено едно малко, което бозае от майката 4 – 5 месеца. Ламата живее средно 15 години. В зоологическата градина ламите са добре аклиматизирани и от тях редовно се получава при плод.

    Коментарите не са разрешени.