zarnoqdni

Яребица

  Кеклик

   Обикновен паун

    Обикновен паун

    Обикновен паун (Pavo cristatus) е едра птица от семейство Фазанови.

    Разпространение

    Видът е широко разпространен в Пакистан, Индия и Шри Ланка на надморска височина до 2000 м. Ареалът му на местообитание обхваща районите южно и източно от река Инд, в Джаму и Кашмир, източен Асам, южен Мизорам и целия Индийски полуостров. Обитава както джунгли и горски местности така и обработваеми земи в близост до селищата.
    Макар, че е пренесен доста рано в Средиземноморието широко разпространение в Европа намира след походите на Александър Велики в Индия.Одомашняването му е спомогнало видът да се разпространи във всички части на света.
    Паунът е защитен вид. Той е напълно защитен от Закона за индийските диви животни от 1972 г. Видът е обявен за националната птица на Индия.

    Описание
    При паунът е ясно изразен половия диморфизъм. Мъжките са ярко оцветени с дълги пера на опашката, които по дължината си имат характерни „очи“. Дължината на тялото е около 100 – 125 cm, а опашката 40—200 cm. Мъжките тежат 4 – 6 kg, а теглото на женските варира от 2,75 до 4 kg. Главата и шията са със син цвят, гърбът е зелен, а долната част на тялото е черна. Женските са сивкави на цвят, по-невзрачни и не притежават удължена опашка. Оперението на мъжките до 1,5 година наподобява това на женските. Характерното оцветяване в пълната си яркост развиват до към третата година. Продължителността на живота е около 20 години.

    Размножаване
    Паунът е полигамна птица. Мъжките живеят в групи с по 3 до 5 женски. Половата зрялост настъпва на две три годишна възраст. Сезонът на чифтосването продължава от април до септември. Снасят по 4 – 10 яйца на земята. Птиците отглеждани като декоративни животни снасят три пъти годишно. Обикновен паунИнкубацията продължава 28 дена.

     

    Обикновен паун

     

     

     

     

     

    Дива пуйка

     Дива пуйка (Meleagris gallopavo)

     Описание

     Дивата пуйка е едра птица с дължина 100-120 см., като 40% се падат на опашката. Мъжките тежат около 8,0 кг., а женските 3-3,5 кг.. Краката са високи с бледо виолетово или светло червеникаво оцветяване. Окраската на оперението е тъмна със зеленикав блясък на перата, като опашните пера и тези на крилата са с напречни бели линии. Главата и шията са голи без пера и оцветени в светло синьо с червени перли, като над очите и небцето са тъмносини. В основата на клюна от горната част на главата пуйката има израстък, които в зависимост от състоянието на пуйката се удължава и скъсява.

     Размножаване

     Женската снася до 15 яйца с бледожълт цвят и множество кафеникаво-червени точки. Мътят яйцата в продължение на 28 дни. Пилетата напускат гнездото една нощ след излюпването.

     Разпространение

     Дивата пуйка е разпространена, в Северна и Източна Америка. Тя е едно от най- късно одомашнените животни, отглеждана в Централна Америка (Мексико) от края на XV век. В Европа е пренесена в началото на XVI век.

     Токачка

      Сребърен фазан

       Златен фазан

        Диамантен фазан

         Колхидски фазан

          Пръстенчат фазан

           Кокошки

            Гълъби

             Пъдпъдъци