Бялка

  Бялка (Martes foina), е дребен хищник от семейството Порови. Наричана е още и Кокарджа, Йоркипе, Конада или Самсар.

  Дължината на тялото е 60-75 см, а на опашката – 20-25 см. Теглото рядко надхвърля 1,8 кг. Окраската й е тъмнокафява до черно-кафява с изразен естествен блясък. Бялото петно на гърлото е раздвоено към предните крака. Бялката може да се сбърка със златката и по-рядко с черния пор.

  Среща се в цяла Европа. У нас е повсеместно разпространена. Населява скалните участъци, сипеите и откритите територии в горските местообитания. В равнинната част на страната обитава всички маломерни горички и необработваемите открити територии извън селскостопанския фонд.

  Храната на бялката е мишевидни гризачи, птици (фазани и кеклици), яйца и малки пиленца, малки зайчета и дребни бозайници. В храната й участват и различни плодове – шипки, къпини, глог, дрян и др.

  Естествените неприятели на бялката са чакалът, лисицата, дивата котка, скитащите кучета и бухалът.

   

  Коментарите не са разрешени.