Вълк

  Вълк (Canis lupus) бозайник от семейство Кучета (Canidae).

  Общи сведения
  Анатомията на вълка се отличава по някои белези от тази на домашното куче. Вълкът обикновено има златистожълти очи, по-дълги крака, по-големи лапи, по-изявена челюст, по-дълга муцуна и мозък, който обикновено е с 30% по–голям от този на кучето. Вълците са високи около 66-80 cm при рамото, а теглото им е около 25-52 kg, като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. Дължината на тялото е 1,0-1,5 m, от които 30-50 cm е опашката. Телосложението на вълците е подходящо за дълго бягане — те имат сравнително тесни гърди и силнимускули на гърба и краката. Оцветяването на вълците обикновено е от сиво до сиво-кафяво. То често наподобява цветовете на околната среда. Със стареенето вълците придобиват сивкав нюанс на козината си.

  Разпространение
  Вълците са разпространени почти по целия свят, срещат се главно в Северна Америка, Евразия и Близкия Изток. Те живеят в широк кръг природни условия – гори, тундра, тайга,равнини и планини. Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска.

  Лов и хранене
  Вълкът е хищник. Методите за ловуване варират от изненадващи нападения до продължителни преследвания. Чрез взаимодействие в глутницата вълците могат да преследват едра плячка с часове.

  Продължителност на живот  и размножаване
  Обикновено вълците живеят 6–9 години в диво състояние, като затворени достигат средно до 16 години. Обикновено само алфа двойката в глутницата се размножава. Чифтосването става веднъж годишно, между януари и април. Интересен факт от социалната организация на вълците е, че те обикновено са моногамни – алфа двойката се чифтосва само помежду си. Бременността продължава от 60 до 63 дни и малките се раждат слепи и напълно зависими от майка си. Раждат се по 1–14 малки, средно 6 или 7. Малките консумират храна, повърната от възрастните, докато станат на 45 дни. След това се хранят с месо, донасяно от членовете на глутницата.
  Женските достигат полова зрялост на 2 години, а мъжките — на 3 години. Повечето вълци напускат родната си глутница, когато са на 1-4 години.

  Коментарите не са разрешени.