Язовец

  Язовец (Meles meles)

  Язовецът, наричан още борсук е един от трите вида на род Язовци (Meles) на семейство Порови (Mustelidae). Разпространен е в цяла Европа (вкл. България), Мала Азия и части от Близкия Изток.

  Тялото на язовеца е дълго до 90 см, покрито с груба козина — на главата бяла, на гърба сива, по краката черна. От муцуната през очите и ушите минава по една черна ивица. Опашката е къса, с дължина до 20 см. Краката също са къси.

  Язовецът е активен предимно нощем. Единственият представител на сем. Порови, който спи зимен сън.

  Изкопава си убежища в земята, снабдени с дълги ходове и няколко входа.

  Обикновено язовците живеят в общности, като големината им зависи от наличието на храна наоколо. Оглавяват се от мъжкар, който гони пришълците. В една бърлога могат да живеят до 15 язовеца. Язовецът е единственото животно, което допуска „квартиранти“ в жилището си. По време на зимния му сън, понякога в някой от входовете на лабиринтовото му жилище се настаняват лисици. Фактът, че язовецът не ги гони, се обяснява с това, че лисиците спират течението в жилището му и то става по-топло.

  Храни се с разнообразна храна — плодове, царевица, яйца, дребни гръбначни, насекоми и други. В края на зимата женската, скрита в леговището си, ражда до 4 малки. Кърми ги в продължение на 5 месеца. Когато навършат 8 седмици, малките започват да излизат навън.

  Коментарите не са разрешени.